Okres Próbny

 

 • 1) Każda osoba przyjęta w szeregi Gildii Order of Greyhowl podlega Okresowi Próbnemu zwanemu dalej OP.

 

 • 2) OP trwa maksymalnie 7 dni. O jego ewentualnym skróceniu decyduje tylko Gm lub Oficer.

 

 • 3) Osoba, która wyraża chęć bycia członkiem Gildii, zgadza się na założenia OP.

 

 • 4) Gracza będącego na OP obowiązuje ten sam Regulamin Gildii, jak innych stałych Gildiowiczów.

 

 • 5) Celem OP jest wykazanie przez Gracza, że spełnia wymogi Gildii, jak równiez potrafi nawiązywac dobre i przyjazne stosunki z jej członkami.

 

 • Gildia zaś dzięki OP jest w stanie wyrobić sobie jakieś zdanie na temat postawy Gracza, jego przywiązania i zaangażowania w to co robi.

 

 • 6) Decyzję co do oceny Gracza z OP podejmują:
  a) GM
  b) minimum 2 oficerów po wspólnej naradzie (decyduje jednomyslność; przy jej braku decyzję podejmuje GM) W przypadku oceny pozytywnej gracz uzyskuje natychmiast rangę Seeker. W przypadku oceny negatywnej zostaje wydalony z Gildii.

 

 • 7) Podczas OP Gracz ma prawo uczestnictwa we wszystkich działaniach Gildii, również w raidach, co jest bardzo mile widziane. Zastrzega się jednak, że w czasie trwania OP Roll Gracza traktowany jest zawsze z definicji jako „greed”!

 

 • 8) Procedura OP wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia.